Adwokat Monika Spieler

Wygrana sprawa cywilna z zakresu umowy o dożywocie przed Sądem Okręgowym w Warszawie

Wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2016 r.wydanym w sprawie o sygn. II C 1111/13 Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny w całości uwzględnił stanowisko Adwokata Moniki Spieler i oddalił powództwo strony przeciwnej oraz zasądził zwrot kosztów procesu.

Czytaj więcej...

Wygrana sprawa apelacyjna przed Sądem Okręgowym w Warszawie

W dniu 21 kwiecień 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie IX Wydział Karny Odwoławczyjako Sąd II Instancji uwzględnił apelację Adwokata Moniki Spieler i uniewinnił Klienta Kancelarii oskarżonego o wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (sygn. IX Ka 405/16).

Czytaj więcej...

Udział w konferencji: Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie

Nasza Kancelaria hołduje idei alternatywnych metod rozwiązywania sporów i ma do zaoferowania Klientom wachlarz usług z zakresu mediacji.

18 marca 2016 r. Mecenas Monika Spieler - Mediator wpisana na listę Centrum Mediacji przy NRA oraz Sądu Okręgowego w Warszawie wzięła udział w konferencji "Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie." 

Czytaj więcej...

Udział w konferencji nowoczesnych prawników

Staramy się być dla Państwa coraz doskonalsi. Wzbogacamy kompetencje, ulepszamy działanie, zdobywamy cenne kontakty, aby móc oferować naszym Klientom kompleksowe usługi. Z tego powodu już po raz drugi Kancelaria reprezentowana przez jej założycielkę Mecenas Monikę Spieler wzięła udział w konferencji nowoczesnych prawników LEGAL MARKET DAY. 

Czytaj więcej...

Wygrana sprawa przed Sądem Pracy w Warszawie w dwóch Instancjach

W dniu 5 stycznia 2016 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie XXI Wydział Pracy, jako Sąd II Instancji uwzględnił w całości stanowisko Adwokat Moniki Spieler reprezentującej stronę Powodową (pracownika) i oddalił apelację pracodawcy od wyroku Sądu I Instancji, w którym Sąd I Instancji uwzględnił powództwo reprezentowanego przez naszą Kancelarię pracownika (sygn. akt: XXI Pa 752/15) .

Czytaj więcej...

Pozew w postępowaniu grupowym o zapłatę

Kancelaria Adwokacka Mecenas Moniki Spieler złożyła dziś Pozew w postępowaniu grupowym o zapłatę dotyczący waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy Policji. Do Pozwu przystąpiło 222 funkcjonariuszy Policji. W przygotowaniu dokumentacji oraz obliczeniach księgowych brała również udział „Omega" Kancelarie Prawne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Czytaj więcej...

Nowa strona internetowa Kancelarii

Z przyjemnością witamy Państwa na nowej stronie internetowej Kancelarii Adwokackiej.

Czytaj więcej...