Adwokat Monika Spieler

Prawo własności intelektualnej

  • prawo autorskie i prawa pokrewne
  • prawo prasowe
  • prawo patentowe
  • prawo znaków towarowych
  • komercjalizacja dóbr osobistych
  • prawnokarna problematyka własności intelektualnej