Adwokat Monika Spieler

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • reprezentacja procesowa w sporach pracowniczych - pracownika albo pracodawcy
  • sporządzanie umów z zakresu prawa pracy i opiniowanie umów przedłożonych przez Klienta
  • dochodzenie odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, z tytułu wypadków przy pracy, itp.
  • dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie za pracę
  • porady prawne w zakresie prawa pracy dla pracowników i pracodawców
  • odwołania od decyzji ZUS w przypadku spełnienia wymogów uprawniających do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
  • waloryzacja uposażenia na podstawie ustawy