Adwokat Monika Spieler

Prawo cywilne

 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • bezumowne korzystanie z rzeczy
 • bezpodstawne wzbogacenie
 • ochrona dóbr osobistych
 • ochrona własności
 • ochrona posiadania
 • zasiedzenie
 • ustanowienie służebności
 • użytkowanie
 • odszkodowania
 • dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
 • uznawanie wyroków sądowych zagranicznych
 • dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli
 • umowy cywilnoprawne, m.in. umowa najmu, sprzedaży, darowizny, pożyczki, użyczenia, dożywocia, komisu, zlecenia, zamiany, o dzieło i inne
 • postępowanie egzekucyjne
 • prawo leśne i łowieckie
 • dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym
 • prawa konsumenta
 • obrót nieruchomościami
 • dochodzenie należności
 • ochrona konkurencji
 • obsługa procesów deweloperskich