Adwokat Monika Spieler

Zmiany w przepisach kodeksu postępowania cywilnego w zakresie mediacji wchodzące w życie w dniu 1 stycznia 2016 r.

Dnia 1 stycznia 2016 r. mocą ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. z dnia 13. 10. 2015 r. poz. 1595) weszły w życie nowe przepisy w kodeksie postępowania cywilnego przewidujące znaczące zmiany w zakresie mediacji.

Czytaj więcej...