Adwokat Monika Spieler

Mediacje

W związku z coraz większym zainteresowaniem Klientów alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów oraz wzrostem znaczenia mediacji zarówno w procedurze cywilnej, jak i na gruncie prawa karnego jako certyfikowany Mediator wpisany na listę Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (certyfikat nr 153) i Sądu Okręgowego w Warszawie oferuję następujące usługi:

 • prowadzenie mediacji - jako mediator - przed rozpoczęciem postępowania sądowego albo w trakcie trwania postępowania w sądzie m.in. z zakresu prawa:
  • gospodarczego
  • cywilnego
  • karnego
  • ubezpieczeniowego
  • nowych technologii
  • rodzinnego
  • bankowego
  • budowlanego
  • własności intelektualnej
  • pracy
  • nieruchomości
  • reklamy
 • uczestniczenie w mediacji w charakterze pełnomocnika Klienta
 • analiza dokumentów i doradztwo prawne w zakresie propozycji ugodowych i treści ugody przed jej zatwierdzeniem przez sąd